Congruent ondernemerschap

Vanuit het “Lean Strategie” denken hebben we geleerd bij GF9 hoe we optimaal uw organisatie kunnen faciliteren de eigen Visie te borgen door middel van het opzetten van een feedback loop door de organisatie heen.

visie bepaling.png

Visie Bepaling

We werken aan de hand van een Visie toe naar een eerste SWOT Analyse zowel intern als extern. Waar liggen de kansen en waar liggen de bedreigingen.

Deze fase kent een kick-off waarin de betrokkene (Directieteam en Managementteam) mee worden genomen in de verschillende terminologieën en daarnaast de opdracht krijgen met hun eigen ideeën voor de toekomst aan de slag te gaan.

Onderdelen:

1. Visiebepaling en Impact statement (Executive Session)

2. Sterkte, Zwakteanalyse

3. Managementtraining circulair organiseren

4. Operationele ondersteuning bij opzetten Lean Startup Startegie Framework

roadmap.png

Roadmap

Als de sterkte-zwakteanalyse gebaseerd op de Visie is uitgevoerd zal er een vervolgstap worden gezet. De verschillende management leden zullen een team samenstellen waarin aan de hand van nieuwe ideeën wordt gekeken hoe haalbaar het uitvoeren van de Visie is. De Visie wordt in een roadmap vertaald en samen met teams uit het bestaande medewerkersbestand uitgevoerd. Dit wordt gedaan aan de hand van Lean Startup Principes.

Onderdelen:

1. Roadmap ontwikkeling aan de hand van Visie en Sterkte, Zwakteanalyse.

2. Team samenstelling voor eerste kick-off aangaande uitvoer roadmap.

3. Bootcamp (2-daagse) Lean Startup Essentials

4. 10 weeks (5×2 sprints) Support program voor de teams (Pivot or Persevere)

lean strategie.png

Lean Strategie

Aan het einde wordt er zoals Lean Strategie dat voorleefd gereflecteerd op de learnings van hte 10 weken programma. Vervolgens wordt een vervolg iteratie afgestemd en kan de volgende stap van de Roadmap worden gevolgd.

Onderdelen:

1. Reflectie sessie (1/2 dag DT&MT)

2. SWOT aanpassen (MT) & Vervolgstappen roadmap (1/2 dag)