GF9 Coaching

coach.png
 
 

GreenfieldNine ondersteunt ook bij individuele coachvragen. We geloven in de integrale benadering van coachvraag in de context waarin deze ontstaan is. We zullen dan ook zoveel mogelijk kennis op doen over de context waarin de coachvraag is ontstaan. De individuele coachvraag kan daarmee een aanleiding zijn om met een team in volledigheid aan de slag te gaan.  

In het algemeen neigen we vaak situaties op te zoeken waarin bekende processen en bekende patronen worden herhaald. Het is dan ook niet vaak dat een individu in een unieke situatie zit wanneer er op een dieper niveau wordt gekeken.

GreenfieldNine heeft professionals die een systemisch werk en een NLP-achtergrond hebben. We houden van cybernetica, het verband tussen de delen te onderzoeken en voor onze cliënten inzichtelijk te maken om zo tot betere eindresultaten te komen.