Cybernetica

cybernet.png
 
 

GreenfieldNine kijkt vanuit een holistisch perspectief naar vraagstukken en hangt daarmee sterk op de waarde die in cybernetica verankerd zijn. De relatie en verbanden tussen diverse elementen van organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en daarmee ook product en dienst ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Cybernetica leert ons dat een horizontale onderzoekende houding een beter perspectief van de systemische dynamieken geeft. Daarnaast leert het ons dat het eigen bewustzijn van doorslaggevende waarde zijn om tot congruente ontwikkeling te komen en daarmee direct ook ecologisch.

GF9 helpt organisaties om horizontaal en diagonaal de organisatie te beschouwen en deze waar nodig meer lineair en zo circulair te organiseren. De blijvende waarnemende houding in plaats van oplossend zorgt voor meer inzicht, meer diepgang en een blijvende feedbackloop van verbetering.

GreenfieldNine ziet een organisatie als een op zichzelf staande feedbackloop waar door de juiste alignement wel of geen succes wordt geboekt over de as van:

-          Organisatieontwikkeling

-          Professionele groei

-          Omzet verhoging gemeten over verschillende assen

Gregory Bateson - Alles is Verbonden