2e1ax_jsn_corsa_entry_motivatie-van-binnenuit.jpg

Innovatie implementatie in 9 stappen

1.       Van missie/visie naar Impact Statements

We helpen uw organisatie de vertaling te maken van de Missie en Visie van uw bedrijf naar een tastbaar en meetbare context. Wij noemen dit “Impact Statements”, onderdeel van Moonshot Thinking. In deze context vinden u en uw medewerkers nog meer houvast als het gaat om het implementeren van nieuwe waarde voor uzelf en uw klanten. We beginnen met het kernteam van de organisatie te betrekken in het maken van minimaal 3 en maximaal 5 impact statements. Dit zorgt voor overeenkomstige focus voor nu en later in de innovatiestrategie.  

2.       Vertaling van Impact Statements naar focus

De impact statements, wanneer volledig geaccordeerd door het hogere management, wordt dan ter stemming voor gelegd aan de professionals van de organisatie. Dit geeft hen kader als het gaat over nieuwe ideeën en bijdrage anders dan hun dag dagelijkse verantwoordelijkheid. Naar aanleiding van deze stemming wordt er een beslissing gemaakt welke focus het bedrijf gaat aan nemen voor de komende tijd als het gaat over innovatie.  

3.       Focus vertalen naar innovatiestrategie

De impact statements worden geborgd in de lean strategie van uw bedrijf. Dit wordt een onderdeel van de organisatie brede strategie. Deze strategie, omdat het een lean startup werkwijze kent, heeft zijn eigen stuur mechanisme.  

4.       Het recht van het idee

De gekozen Impact Statements worden nu wederom aan de professionals voorgelegd en zij kunnen nu per focus gebied een tweetal ideeën opperen. Zo komt er inzicht in welke ideeën/vernieuwingen er leven binnen de organisatie. GreenfieldNine gelooft dat iedereen ideeën heeft en dat iedereen het recht heeft ten behoeve van de organisatie in te brengen.  

5.       Ideeën in kaart gebracht

In een Dashboard wordt, zoals gezegd, de lean strategie verder gevuld met de ideeën. We clusteren de ideeën zodat er een goed inzicht ontstaat op welke onderwerpen vanuit binnenuit er een adoptie is om te innoveren. Daarnaast wordt ook, logischerwijs, inzichtelijk waar minder interesse ligt binnen de organisatie.  

6.       Van idee naar innovatie op een lean manier

De Ideeën uit stap 5 worden nu samen met de Innovatie Manager (dit kan/mag een tijdelijke rol zijn) vertaald naar Innovaties die vervolgens vertaald worden naar de Lean Strategie. Vanaf nu is er dan ook inzicht in welke innovaties geïnvesteerd kan worden in overeenkomst met de interne organisatie.  

7.       Persoonlijke verbondenheid met innovatie

De persoonlijke groeidoelstellingen van professionals staat voor GreenfieldNine altijd voorop, wij geloven dat om tot een volledige adoptie te komen het van binnenuit gedragen dient te worden. Door de medewerkers vanuit een assessment te vragen wat voor hun groei belangrijk is, ontstaat er een integrale oplossing van professionele ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Een positieve double bind.  

8.       Team selectie voor executie

Om tot een goed innovatie team te komen maken we gebruik van het zogenoemde Hipster, Hacker, Helper, Hustler model van Forbes. Dit model geeft aan dat er minimaal een viertal rollen zijn om met innovatie bezig te zijn, allen van doorslaggevend belang. Uit de assessments zijn we in staat de vertaling te maken naar innovatie teams waarin een ieder een kwaliteit heeft en in de polariteit ook een uitdaging/valkuil in de eigen ontwikkeling die mee wordt gegeven als persoonlijk ontwikkel punt. Idealiter wordt dit geborgd bij HR als ondersteuning in de coaching/ontwikkel strategie van de betreffende professional.  

9.       Een programma ter ondersteuning

Om het innovatie team daadwerkelijk te ondersteunen met het uitwerken van het idee naar innovatie, het valideren ten opzichte van potentiele nieuwe afzetmarkten en/of doelgroepen, levert GFN een gevalideerd programma voor MKB & Enterprises dat ervoor zorgt dat er in korte sprints tot nieuwe inzichten en daadwerkelijke gevalideerde business waarde wordt gekomen.  

De USP’s van het GFN-traject zijn divers:

-          Innovatiestrategie implementatie inside-out

-          Organisatie sturing voor de langer termijn

-          Linear korter termijn management gemixt met circulair langer termijn

-          Innovatie leiderschap

-          Ideeën clustering

-          Innovatie Adoptie

-          Peer 2 peer learning

-          Entrepreneurship vergrotend

-          Inzicht in kennis gap en behoefte van de interne organisatie

-          Langer termijn focus door de hele organisatie